នៅ ពណ្ណរាយ

Nouv Ponnreay

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ភោជនីយដ្ឋាន The Chief

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

·  អាចកក់ទុកមុន​សម្រាប់​ការមកពិសារអាហារ

·  ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការមើល​នូវ​មឺនុយម្ហូប​ដែល​ចូលចិត្ត

·  អាចដឹងពីការបញ្ចុះ​តម្លៃ ឬ​កម្មវិធី​ពិសេស​ៗ​

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

·  Adobe Dreamweaver (Version CC) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

·  Adobe Photoshop (Version CS6) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

·  ចំពោះការរចនាគ្រោង​ទាំងមូល​របស់គេហទំព័រ​ប្រើ CSS និង HTML ដើម្បី​បង្កើត គ្រោង (Layout)

·  ចំពោះការធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា (slide) គឺ​ប្រើ​ Javascript Image Slider (menucool.com)

http://www.antkh.com/project/the-chef/