ហ៊ីម ម៉ាន់សួរី

Him Mansoury

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

MANSOURY SPORT SHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

-  អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង ទៅនិងសំលៀកបំពាក់កីឡាគ្រប់​ប្រភេទ​

-  អ្នកអាចមើល​នូវ​ម៉ូតអាវកីឡាតាមក្រុមល្បីៗ​

-  អ្នកទស្សនាអាច​ជ្រើសរើស​នូវ​ទំហំ​អាវ និង​ប្រភេទ​អាវផ្សេងៗ​ទៀតតាម ដែល​ចូលចិត្ត 

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

-  Adobe Dreamweaver CS6 ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

-  Adobe Photoshop CS6 សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

- ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website  ​ប្រើ​និង DREAMWAVER + HTML

​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា 

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង៖