គ្រីល រតនា

Krel Rotna

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

សំអាងការ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website:

-អាចមើលឃើញ ពីការផ្សព្វផ្សាយនៅ Promotion ​ពិសេស​ៗ​ របស់ហាងសំអាងការ សុម៉ាលី (Somaly Decoration)

-អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ហាងសំអាងការ ​ទាំងមូល​

-​ចំណុច​សំខាង់បំផុងអតិថិជន អាចដឹងពី ​លទ្ធភាព​ដ៏​សម្បូរ​បែបនៃ​ប្រភេទ សំលៀកបំពាក់​នីមួយៗ​

-ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ E-mail ​តាមរយៈ​គេហទំព័រមួយនេះ រឺ​ក៏​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​:

- Adobe Dreamwaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

- Adobe Photoshop (Verson CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

- ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ Amazing Slider

- នៅ​ក្នុង​ Photo Gallery ​នៅពេល​ដែល​យើងយក Mouse ទៅ​ធ្វើការ​ over ពីលើ​រូបភាព មាន​លក្ខណៈ​ Pop Up (CSS3)

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលវែបសាយ ជាក់ស្តែង :

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល