សេង រតនា

Seng Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ការត​ភ្ជាប់​កុំព្យូទ័រ​៣០គ្រឿងដោយ​ប្រើ Switch 3 ដែល​មួយដើរតូជា Main switch

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

​ក្នុង​ការតំលើ Network យើងត្រូវពិចារណា​ទៅលើ​បរិមាត្យបន្ទប់ និង ទំហំ របស់វាថាតើវាសមមាត្យ​គ្នា​​ក្នុង​ការ​ដំឡើង បន្ទប់នេះគឺប្រវែង ២០ម នឹង ៧ម ដែល​មានបំពាក់ទៅដោយម៉ាស៊ីត្រជាក់ ។ ចំពោះចំនួន​កុំព្យូទ័រ​មាន ៣០ គឿង ម៉ាក Dell ហើយ​ប្រើ Switch ចំនួន ៣ ដែល ១ ជា Main switch ។ ការ​ប្រើ Switch ចំនួន៣ គឺចង់​បង្កើន​ការទំនាក់ទំនង់ Network  ​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ