ផល ចាន់វិទូ

Phal Chanvitou

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Vitou Phone Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ PHP & MySQL

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

គោល ​បំណង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះឡើង គឺ ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​បានចូលទស្សនា​ក្នុង​ គេហទំព័រនេះបានឃើញពីការផ្សព្វផ្សាយនៃ​ផលិតផល​ ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​របស់ទូរស័ព្ទដៃ​នីមួយៗ និងអាច Download Game មកលេងបាន ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

អ្នកទស្សនាៈ

.អ្នកទស្សនានឹងដឹង​ព័ត៌មាន​កាន់តែច្បាស់ពី​ផលិតផល​ទូរស័ព្ទ​នីមួយៗ​

.អ្នកទស្សនាអាច Download Game មកលេងបាន

.អ្នកទស្សនាអាចយល់ដឹងពី Accessories របស់ទូរស័ព្ទ

អ្នក​គ្រប់គ្រង​គេហទំព័រៈ

.​​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​គេហទំព័រ​ទាំងមូល​

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

.PHP Language

.Adobe Photoshop

.Adobe Dreamweaver

.Slideshow

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ