ឈុន សុភារៈ

Chhun Sophearak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​គម្រោង​នៃការ​ដំឡើង Network សម្រាប់​បណ្តា​ក្រុមហ៊ុន ស្ថាប័ន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

ចំពោះ​បញ្ហា​នៅតាម​ក្រុមហ៊ុន​ក៍កើតមាន​ច្រើន​ដែរ ទៅលើ​ការ​គ្រប់គ្រង និងការីក​ចម្រើន​របស់​ក្រុមហ៊ុន​បើនិយាយពី​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ដែល​គ្មាន​ការ​គ្រប់គ្រង និងការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​នៃ​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវនោះទេ​បញ្ហា​នឹងកើតមានជាក់ជាមិនខាន មូលហេតុ​ដោយសារ​តែ​កុំព្យូទ័រ​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​មិនទាន់​រៀបចំ​បានល្អត្រឹមត្រូវ ហើយ​បញ្ហា​មួយទៀតគឺជាកក្តា​សំខាន់​បំផុត​គឺបណ្តាល​មកពី​ការ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ Network ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ជា LAN មិនតាមស្តង់ដា និង គ្មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​ត្រឹមត្រូវនាំ​ឲ្យ​មានការលំបាក​យ៉ាង​ខ្លាំង ទាំងការ​គ្រប់គ្រង​សំភារះ ឯកសារ ទិន្នន៍យ និង អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ