ស្រ៊ន់ ឆៃហុង

Srun Chhaihong

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

GameTicTac

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​ប្រព័ន្ធ​

· ​ធ្វើការ​រក្សាទុក​ពិន្ទុ ​ថ្ងៃ​លេងនៅ​ក្នុង​ text file

· មាន interface ​ងាយស្រួល​មើល និង​យល់ពីរបៀបលេង

 ​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

· Visual Studio 2010

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក http://www.mediafire.com/download/7q17n9q5c2e9m9c/Srun%20Chhai%20Hong.rar