ចាន់​ វីអ៊ូ

Chan Viou

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Travel & Tours

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

​លក្ខណៈ​ពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍របស់​គេហទំព័រ៖

-ងាយស្រូល​សម្រាប់​ភ្ញៀវទេសចរណ៍​សម្រេច​ចិត្ត​ជ្រើសរើស​ទីកន្លែង​សម្រាប់​ទៅ​កំសាន្ត​

-អាចដឹងពី​តម្លៃ​នៃទីនៃទីកន្លែង​ដែល​ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចង់ទៅ​កំសាន្ត​

-អាចដឹងពី​ព័ត៌មាន​លម្អិត​សម្រាប់​កន្លែងទេសចរណ៍​

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​

-Adobe Dreamweaver (Version CS5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ

  -Adobe Photoshop (Version CS5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​

-ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​

-Code Java Script មួយចំនួន ដើម្បី​ឲ្យ​រូបភាព​មានចលនា

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រ

http://antkh.com/project/viou_chan/index.html