ប៉ោ សុវណ្ណ

Por Sovan

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​កម្មវិធី​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​បិទកំព្យូទ័រ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ:

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការធើ្វ​ការងារ​ ​ដែល​ចំណាយ​ពេលរង​ក្នុង​ការរងចាំយូរ​ដូចជា​ការ​ចម្លង​ឯកសារ, ការ Download, ការ​ Upload​ដែល​មាន​រយៈពេល​យូរយើងអាច​កំណត់​ពេល ១​ម៉ោង​ឫ ២​ម៉ោង សម្រាប់​បិទកំព្យូទ័រ​របស់អ្នក​ដោយ​មិនចាំបាច់ធើ្វការរងចាំ ដល់ពេលវាធើ្វការចប់នោះទេ ។

-​លក្ខណៈ​ពិសេស​:

  • ងាយស្រូល​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​
  • អាច​ឲ្យ​យើង​កំណត់​ម៉ោង​សម្រាប់​ធើ្វការ Shutdown  , restart and log off computer បាន ។
  • ពេល​ដែល​កំណត់​ពេលវេលាខុសអាច​កំណត់​ពេលសារជាថ្មីឡើងវិញបាន ។
  • ពេល​ដែល​ចុច​ Button Minimize វាចូលទៅ​ក្នុង​ Taskbar auto
  • អាច​ប្រើ​ប្រាស់​បានតែនៅ​ក្នុង Windows xp, vista, 7 (64bit/32bit)

 

- Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

-Microsoft Visual Studio 2010

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​