ឈាង ណារិទ្ឋ

Chhang Na Reth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​កម្មវិធី​លក់សៀវភៅតាមមុខវិជ្ជា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

មាន​រូបភាព​សៀវភៅ​សម្រាប់​បង្ហាញ​អ្នកទិញ

មុនចូល​ប្រើ​ប្រាស់​ត្រូវមាន Username និងPassword ជាមុនសិន

មាន​ប្រភេទ​សៀវភៅ​ដូចជា ៖

រឿងនិទាន, រឿងខ្មោច, រឿងកំប្លែង និងសៀវភៅអង់គ្លេស

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

Microsoft Visual Studio 2010

 

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

http://www.mediafire.com/download/yhsvlvy9dfpwcm6/narith.zip