ខុន ចន្ទ័ណែត

Khon Channeth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

Student Score Management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល ក្នុង​ការរក្សារទុក​ព័ត៌មាន​

​សិស្ស និង ពិន្ទុរបស់សិស្ស និងអាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បាន​ងាយស្រួល​

​លក្ខណៈ​ពិសេស  

  • ​ផ្ដល់ Interface ស្រស់​ស្អាត​
  • អាចរក្សារទុក​ទិន្នន័យ កែប្រែ​ទិន្នន័យ​ចាស់
  • អាច​ពិនិត្យ​មើល​ទិន្នន័យ​ដែល​បានលុប
  • អាច​បង្កើត គណនី​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ថ្មី 
  • អាច​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​បាន​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​

 ​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

  •  ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C# Visual Studio 2010
  • Adobe Photoshop

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

http://www.mediafire.com/download/5bjt57iuyaf4tss/Student+Score+Management.rar