លាវ សេរីរដ្ឋ

Leav Sereiroth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

គេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយអំពីអាហារបំប៉នសុខភាព វីហ្សប

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

ពិពណ៌នាអំពីស្នាដៃ

គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្សព្វផ្សាយអំពី​ផលិតផល អាហារបំប៉នសុខភាពនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការព្យាបាល និងមើលថែសុខភាព​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ឲ្យ​មានសុខភាពកាន់តែប្រសើឡើង និងជា​ជម្រើស​មួយទៀតក្រៅពីការព្យាបាលដោយថ្នាំពេទ្យ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់គេហទំព័រ៖ គេហទំព័រនេះ ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជាភាសា​ខ្មែរ ដើម្បី​ប្រជាជន​ខ្មែរ និង ដើម្បី​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការស្វែងយល់អំពី​ផលិតផល​ដ៏មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍នេះ ។

Tools និងបច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

Adobe Photoshop ​សម្រាប់​តុបតែងនិងរចនាក្បាលទំព័រ

WOW Slider ​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ក្បាលទំព័រមានលចលនា

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង http://antkh.com/project/SEREIROTH_weshop/