លឹម គួយសួង

Lim Kuoy Suong

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Animal Lottery

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ ១៤ សីហា ២០១២

Normal 0 false false false EN-US X-NONE KHM

ពិពណ៍នាពីស្នាដៃ: Animal Lottery ជា Game មួយ​ដែល​ភាសាសាមញ្ញហៅថា ល្បែងចាក់ខ្លាខ្លោក ដែល​អ្នកលេងអាច​ធ្វើការ​ភ្នាល់ជាមួយ​នឹង ត្រី ខ្លា ក្តាន់ Angry Bird ខា្លខ្លោក និងបង្កង ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​:

- អាច​ធ្វើការ​ Sign in ដើម្បី​បង្កើត​ Account មួយ​ក្នុង​Game

- អាច​ធ្វើការ​ Log in ដើម្បី​ចូល Account របស់ខ្លួនឯង ដើម្បី​លេង Game

- ពេលចូលលេងអាចមើលពិន្ទុ (Score) របស់ខ្លួននៅតារាង Score ទាំងពិន្ទុចាស់និង ថ្មី​ព្រមទាំង​មានបញ្ជក់​ថ្ងៃ ខែ​និងពេលវេលាលេង​ទៀតផង ។

-Interface ​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលេង (User friendly)

Tool និងបចេ្ចកវិទ្យា: Microsoft Visual Studio 2010 (VB.NET)

 

 

សូមចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/i9m1mwssv6078hl/lim_kuoy_suong.rar