ម៉ាក់ សុធារិទ្ឋិ

Mak Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនាគេហទំព័រ ACLEDA

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML5 + Dreamwaver

ពិពណ៍​នាពីស្នាដៃៈ

គោល​បំណង​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រនេះឡើង គឺ ដើម្បី​ឲ្យ​រូប​ខ្ញុំ​បាទ ក៏​ដូចជា​សិស្ស និស្សិត និងប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​គ្រប់រូប​ឲ្យ​បានយល់ និង ដឹងអំពី​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​សេវាកម្ម​នានារបស់ ធនាគារ អេស៊ីលីដាភីអិលស៊ី ។ ជាការពិតណាស់​ខ្ញុំ​បាទចង់​ឲ្យ​ មនុស្សគ្រប់រូបត្រូវ​សិក្សា​ស្វែងយល់ពី សេវាកម្ម​របស់ធនាគារ​ឲ្យ បាន​ច្រើន និង ច្បាស់លាស់ ។ ការ​សិក្សា​នៅ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឲ្យ​កាន់តែច្បាស់ គឺធើ្វ​ឲ្យ​យើងកាន់តែយល់ពី វិស័យមូលប័ត្រ និងការភាគហ៊ុន នៅ​កម្ពុជា ។ នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រនេះ សិស្ស និស្សិត​ក៏​អាចឃើញនៅការ

​ជ្រើសរើស បុគ្គលិក និងការសុំពាក្យ ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ ។ ម្យ៉ាង​វិញទៀត យើង​ក៏​អាច Download  នៅ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅលើ​គេហទំព័រនេះ ដើម្បី​យកមក​សិក្សា​ផងដែរ ។  ហើយ​ក្នុង​នោះ​ផងដែរ ខ្ញុំ​បាទបាន​បង្ហាញ​នៅមុខវិជ្ជា​សិក្សា​វគ្គ​ខ្លីៗ ដែល​មាន​នៅលើ គេហទំព័រនេះ​ផងដែរ ។ ជា​ពិសេស​ទៅទៀត នៅលើ​ទំព័រប្រធានបទសាកល្បង (Training Topic) គឺយើងមើល​នូវ​មុខវិជ្ជាជា​ច្រើន​ដែល យើងត្រូវ​សិក្សា ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

-អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ អាចមើល​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ធនាគារ

 -អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ អាចមើលនៅពត៏មាន​ដែល​ទាក់ទងទៅនិង​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ

 -អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ក៏​អាច​ទាញយក​នៅ​របាយការណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០០១ ដល់ ២០១១​ផងដែរ​

 -អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ក៏​អាច​ទាញយក​នៅពាក្យសុំ​បម្រើ​ការងារ​ផងដែរ​

 -អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ក៏​អាចត​ភ្ជាប់​ទៅគេហទំព័រមួយទៀត​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា អេស៊ីលីដា ត្រេននីង សេនធ័រ

 -អតិថិជន ក៏​អាចដឹង​សេវាកម្ម​ដែល​ធនាគារ អេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី បម្រើ​ជូន 

 -លើសពីនេះទៅទៀត ក៏​យើងអាច​ទាញយក​នៅ brochure របស់អេស៊ីលីដា ត្រេននីង សេនធ័រ​ផងដែរ​

Tool និង បច្ចេកវិទ្យា ៖

-Adobe Dreamwaver CS5.5 សម្រាប់​ធើ្វការ​សរសេរ​កូដ

-Adobe Photoshop CS5 សម្រាប់​ធើ្វការរចនា​នូវ​រូបភាព​

-Ms.paint សម្រាប់​ធើ្វការរចនា​នូវ​រូបភាព​ផងដែរ​

-មានការ​ប្រើ  Mouse over ទៅលើ​រូបភាព ដែល​មាន​លក្ខណៈ Internal CSS code

 -HTML មាន​សារៈ​ប្រយោជន៍​សំខាន់​ក្នុង​ការបងើ្កតនៅគេហទំព័រនេះឡើង ដោយបងើ្កតនៅ Menu បពា្ឈរ និង Menu ផ្តេត ។

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រhttp://www.antkh.com/project/Mak Sothearith/