ស៊ឹម សុវណ្ណដែត

SEM SovanDeth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

Computer Store System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-10-23

ជា​កម្មវិធី​សម្រាប់​បម្រើ ការសក់ដូរទ្រង់ទ្រាយ​កម្រិត​មធ្យម ក្នុង​ហាង​កុំព្យូទ័រ​មួយកន្លែង ដែល​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​ចែកចេញជាពីរ​ការងារ​ធំៗ គឺ ការងារ​សម្រាប់​បម្រើ​ការលក់ (Sale) និងទទួល​របាយការណ៍ (Report) ៕

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

- អាច​បង្ហាញ​នូវ​ព័ត៌មាន​សម្អិតអំពីមុខ​នីមួយៗ របស់​កុំព្យូទ័រ​ដែល​អតិថិជនទិញ ហើយរួមទាំងមានការគិតទឹកប្រាក់ជាមួយ​ផងដែរ ។

- ​ធ្វើការ​គណនាដោយស្វ័យប្រវត្ដ នៅបេល​ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ បញ្ចូល​តម្លៃ បរិមាណ

- ​ប្រើ​ប្រាស់ Control Datetime Picker ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើការ​ជាមួយពេលវេលា ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

- Button Sale: ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ទៅ​ក្នុង​ File មួយដែមាន​ឈ្មោះ​ថា computer store.txt

- ​កម្មវិធី​នេះមិន​គ្រាន់តែ​បម្រើ​ការលក់ប៉ុណ្ណោះទេ ក៏​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ធ្វើ​របាយការណ៍​ពីការលក់បាន​ផងដែរ ។

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​