ព្រុំ ពិសិដ្ឋ

Prom Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Disk Cleanup 1.0.0

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

​លក្ខណៈ​ពិសេស នឺង សមត្ថភាព​របស់ Disk Cleanup 1.0.0

- ស្វែងរក File មិនចាំបាច់ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅលើ Drive ណាមួយ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង Machine 

- លុបចោល​នូវ File ដែល​មិនចាំបាច់ដោយ​គ្មាន​ផលប៉ះពាល់ដល់ File ផ្សេង ឬ Data នៅ​ក្នុង Machine

- Support គ្រាប់ Machine 32bit ឬ 64 bit (Windows XP, Vista, 7, 8)

​សមត្ថភាព​បន្ដែម

- អាច Edit Date និង Time របស់ program នឺង Machine

- អាច បញ្ជា Machine ឲ្យ log off, restart, shutdown ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់លាក់មួយ

បច្ចេកទេស និង កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្រើ​

- Dec C++ 5.3.0.1

- Command prompt

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​