ទុយ វឌ្ឍី

Tuy Vuthy

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

ពិធីបុណ្យ​ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  • អាចស្វែងយល់រាល់ពិធីបុណ្យធំៗ ក្នុង​ព្រះពុទ្ធសាសនា​ទាំងអស់ ព្រមទាំង​អាច Download យកសៀវភៅធម៌ និង កំណាព្យក្រមង៉ុយមក​សិក្សា​បាន​ទៀតផង ។
  • អាច Link ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ​ដែល​ទាក់ទងនឹង​គេហទំព័រព្រះធម៌ ឬ​ក៏​ចង់រៀនភាសាអង់គ្លេស ភាសាកូរ៉េ ភាសាថៃ តាម Internet បានជា​ពិសេស​នោះគឺអាច Link ចូល ទៅ កាន់ គេហទំព័រ ព័ត៌មាន បាន​ជា​ច្រើន ។
  • ​ចំណុច​សំខាង់​បំផុត​នោះគឺយើងអាច​សិក្សា​ព្រះត្រៃបិដក​ខ្មែរ​របស់យើង ដោយការអាន ឬ​ក៏ Download បាន​ផងដែរ ។
  • ជា ចុងក្រោយ​រាល់អ្នកមាន​សំណួរ​អ្វី អាច​ផ្ញើ​សារ ឬ Call មកលេខទូរស័ព្ទរបស់​ខ្ញុំ​ព្រះករុណា អាត្មាភាពបាន ដូច​ដែល​ដាក់នៅ​ក្នុង Page ទំនាក់ទំនង ជាស្រេច ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamweaver (Version CS5) និង Notepad++ សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ប្រើ HTML ដើម្បី​បង្កើត​គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ Mouse នៅពេល​ដែល​យើងបំលាស់ទីមានធ្លាក់​ផ្កាយ និង Home Page ធ្លាក់ផ្កា​ប្រើ JavaScript ៕

ចុចនៅត្រង់នេះ ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ http://www.antkh.com/project/Bun_in_Buddha/