ឈន សុខសុភក្រ្ត័

chhorn Soksopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

តារាងប្រែប្រួលរបស់កិរិយាស័ព្ទតាមកាល

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

  • ​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​

-អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក និង​ប្រើ​ប្រាស់​កិរិយាស័ព្ទប្រែប្រួលបាន​លឿន​

-អាចលុបកិរិយាស័ព្ទចាស់ និង​បញ្ចូល​នូវ​កិរិយាស័ព្ទថ្មី

-​បញ្ហា Error ​ដែល​មានលើ​កម្មវិធី​ត្រូវបាន​កាត់​បន្ថយ​ស្ទើរទាំងស្រុង

-និង​លក្ខណៈ​ពិសេស​មួយចំនួនទៀត

  • បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

-C# programming language

- xml ជាបច្ចេកទេស​សម្រាប់​ផ្ទុកឯកសារ

-Form ចំនួនតិច​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​

-និងបច្ចេកទេសមួយចំនួន​ផ្សេងទៀត​

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​http://www.mediafire.com/download/jbod3886284869k/Chhorn_Soksopheak.rar