កន ប្រសិទ្ឋិ

Korn Praseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​ក្នុង​ការ​បង្កើត គេហទំព័រនេះគឺ​ខ្ញុំ មាន​បំណង ចង់​ឲ្យ​ម្ចាស់ អចលនទ្រព្យ ដាក់លក់ ឬ ជួល នូវ​អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ រូម​បញ្ចូល​ទាំង លក្ខណៈ​ពិសេស​ដូចជា ពត័មាន​លម្អិត​អំពី អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់​ផងដែរ ។ ដូចនេះ​ប្រសិនបើ​អ្នក មាន​បំណង​ចង់លក់ ឬ ជួល​នូវ អចលនទ្រព្យរបស់​លោកអ្នក ដោយ​គ្រាន់តែ​ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ ក្រុម​ការងារ​យើងនិង ជួយ ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ អចលនទ្រព្យរបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​ភាពងាយ ស្រួលដល់ការ លក់ ឬ ជួល របស់អ្នក​មានភាពឆាប់​រហ័ស​និង​ចំណេញ ពេលវេលា​ច្រើន ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់គេហទំព័រ៖

​ក្នុង​ការ​បង្កើត​គេហទំព័រ ហូមស្វីតរៀលអ៊ីស្ទេតនេះគឺ​ខ្ញុំ មាន​បំណង​ចង់​ឲ្យ​ម្ចាស់ អចលន ទ្រព្យដាក់ លក់ ឬ ជួល​នូវ​អចលនទ្រព្យរបស់ពួកគាត់ 

•  រូម​បញ្ចូល​ទាំង​ដូចជា ពត៍មាន​លម្អិត​អំពី អចលនទ្រព្យ របស់ពួកគាត់​ផងដែរ​ 

 ​ប្រសិនបើ​អ្នក មាន​បំណង​ចង់លក់ ឬ ជួល​នូវ អចលនទ្រព្យ​របស់អ្នក ដោយ​គ្រាន់តែ​ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងមកកាន់ ក្រុម​ការងារ​យើងនិង ជួយ ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ អចលនទ្រព្យរបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ផ្ដល់​នូវ​ភាព ងាយ ស្រួលដល់ការ លក់ ឬ ជួល របស់អ្នក​មានភាពឆាប់ រហ័និង​ចំណេញ ពេលវេលា​ច្រើន​ 

Tools និង បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

 HTML + CSS ​សម្រាប់​ជាភាសារ​សរសេរ​កូដ 

 Wow Slider ​កម្មវិធី​សម្រាប់​ធ្វើ Slide-show

 ​ប្រើ Khmer Unicode

 Notepad++ និង Dreamweaver CS6

 Photoshop ​សម្រាប់​កាត់​រូភាព

ចុចទីនេះ​សម្រាប់​មើលវែបសាយជាក់ស្តែង :