ជួន រក្សា

Chuon Raksa

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង-NUM

RAKSACARSHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website ៖

  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង តំម្លៃរថយន្ត
  • អ្នកទស្សនាអាចមើលពី​ព័ត៌មាន​ទាក់ទង និង ស៊េរីរថយន្ត​ដែល​ទើបនិងចេញថ្មីៗ​
  • ជា​ពិសេស Website មួយនេះអាច​ឲ្យ​យើង ដឹងពី​ព័ត៌មាន​លអ្អិតអំពីរថយន្ត ថាតើវាបាន ផលិត​ឆ្នាំ​ណា ផលិតនៅ​ប្រទេស​ណា ស៊េរីអ្វី ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា ៖

  •  Adobe Dreamweaver (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  •  Adobe Photoshop (Version CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Web Site ​ប្រើ CSS និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​
  • ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី Won slider ​សម្រាប់​ដាក់​រូបភាព​ឲ្យ​មានចលនា

ចុចត្រង់នេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង hpp//www.antkh.com/project/Car Sale/