ជុំ វី

Chom Vy

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Shopping Dress

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ CSS Web Design

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ Website៖

  • អាចមើលឃើញ ពីសំលៀកលៀកបំពាក់មកថ្មីៗ​ របស់ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ (Shopping Dress)
  • អាចដឹងពី​ទិដ្ឋភាព​ជាក់ស្តែងរបស់ហាងលក់សំលៀកបំពាក់​ទាំងមូល​
  • ​ចំណុច​សំខាន់​បំផុត​អតិថិជន អាចដឹងពី​លទ្ធភាព​ដ៏​សម្បូរ​បែបនៃសំលៀកបំពាក់គ្រប់​ប្រភេទ​
  • ជា​ចុងក្រោយ​អតិថិជនអាច​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​អាស័យដ្ឋាន ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅលើ​គេហទំព័រ ។

គេហទំព័រនេះ​បង្កើត​ដោយ​ប្រើ​ Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​មួយចំនួន​ដូចជា​៖

  • Adobe Dreamwaver (Version CS6 12.0) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​សរសេរ​កូដ
  • Adobe Photoshop (Verson CS5.5) ​សម្រាប់​ធ្វើការ​រចនា​ទៅលើ​រូបភាព​
  • ចំពោះការគ្រោង​ទាំងមូល​របស់ Website ​ប្រើ CSS, CSS3 និង HTML ដើម្បី​បង្កើត​ គ្រោង (Layout)
  • ចំពោះ​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​មួយពណ៌ យើងការ repeat ដោយមិន​ធ្វើការ​កាត់ រូបភាព​ទាំងមូល​នោះទេ
  • ចំពោះ Banner ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ Plug in Javascript
  • ចំពោះ Image Slider ​ផ្នែក​​ខាងលើ​យើង​ប្រើ​ WOW Slider

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង