កាន វិឆ័យ

Kan Vichhai

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

PhoneGuessing

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

​សារៈ​ប្រយោជន៍នៃ​កម្មវិធី​

  • ​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ ដើម្បី​ជំនួយដល់ការ​ជ្រើសរើស​លេខ​ទូរសព្ទ​ និងជួយ​ឲ្យ​យើងដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើង មានហុងស៊ុយ​យ៉ាង​ដូជម្ដេចដែរ

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++ Programing

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​