ទេស ពុទ្ឋិរ៉ា

ទេស ពុទ្ឋិរ៉ា

Tes Putthira

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5