ម៉ាក់ សុធារិទ្ឋិ

ម៉ាក់ សុធារិទ្ឋិ

Mak Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន