សេង មុយទី

សេង មុយទី

Seng Muyty

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន