ឃួន លីបូរី

ឃួន លីបូរី

Khoun LyBorey

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. C# Beginning