យល់ វឌ្ឍនា

យល់ វឌ្ឍនា

Yun Vattana

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL