នួន សុវណ្ណារិទ្ឋ

នួន សុវណ្ណារិទ្ឋ

Nuon savan Narith

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Microsoft Access (Level 2):
  2. Computer Network