នួន សុទ្ឋា

នួន សុទ្ឋា

Nuon Sothea

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Kampong Chhnang Province

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network