ម៉ុក វិចិត្រ

ម៉ុក វិចិត្រ

Mok Vechit

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network