កែវ រស្មីឩត្តម

កែវ រស្មីឩត្តម

Keo reaksmeyoudom

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) - (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS