សេង រតនៈ

សេង រតនៈ

Seng Ratanak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning