រស្មី ចាន់បញ្ញា

រស្មី ចាន់បញ្ញា

Reasmey Chanpanha

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាយអាយស៊ី Of Technology

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning