តាំង ចាន់រិទ្ឋ

តាំង ចាន់រិទ្ឋ

Tang Chanrith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5&CSS