ឈៀង រដ្ឋា

ឈៀង រដ្ឋា

Chhieng Ratha

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL