ប៉ុច ពិសេដ្ឋ

ប៉ុច ពិសេដ្ឋ

Poch Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Beginning