ជែ កែវឌីណា

ជែ កែវឌីណា

Chey KeoDina

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter
  2. Adobe Photoshop