ហេង ដេវីត

ហេង ដេវីត

Heng Davit

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី ACLEDA Institute of Business

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++