ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

ម៉ៅ ពិសិដ្ឋ

Mao Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++