ងួន សេដ្ឋារិទ្ឋ

ងួន សេដ្ឋារិទ្ឋ

Nguon Setharith

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network