ហង្ស គឹមហួន

ហង្ស គឹមហួន

Hang KimHourn

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter