ឃុន មុន្នីពេជ

ឃុន មុន្នីពេជ

Khun Muni Pich

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C++OOP