ខុន​ ម៉ាឌីណា

ខុន​ ម៉ាឌីណា

Khon Madena

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning