តាន់​ ដារ៉ា

តាន់​ ដារ៉ា

Tann Dara

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. ASP.Net Starter