ឯក​ សំរិទ្ឋ

ឯក​ សំរិទ្ឋ

EK SAM RITH

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning