យ៉េន ម៉េងឈួង

យ៉េន ម៉េងឈួង

Yen Meng Chhuong

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS