ជឿន វណ្ណឈុន

ជឿន វណ្ណឈុន

Choeurn Vannchhun

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop