ហេង​​ សុវណ្ណធារ៉ា

ហេង​​ សុវណ្ណធារ៉ា

Heng Sovan Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++