តៅ គន្ឋបុប្ផាវត្តី

តៅ គន្ឋបុប្ផាវត្តី

Tao Kunbophavatey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming