យ៉ាន់ ចន្ទ័បូរី

យ៉ាន់ ចន្ទ័បូរី

Yann Chanborey

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS